Datablocks logo

Holdings screenshot

Automatiska moduler till IR-hemsidan

Med Datablocks kan noterade bolag höja kvaliteten på sina IR-sidor utan att behöva lägga någon tid på att själva behöva uppdatera informationen. Alla våra moduler kan skräddarsys utifrån hur kunden önskar att informationen ska presenteras på den egna hemsidan.

Ägardata

Ägardata från vår unika ägardatabas med dynamiska möjlighet till realtidsuppdateringar vid t.ex. flaggningar från större ägare. Relevant kringdata för landsfördelning, ägartyper samt fördelning och koncentration av ägande.

Insynsdata

Insynsdata från vår egen databas som dels visar insynspersoners transaktioner men också aktuella innehav vilket inte finns att tillgå någon annanstans. Detta minskar risken för feltolkningar i samband med insynstransaktioner.

Aktiedata

Dynamisk kursgraf med funktioner såsom totalavkastning, graftyp, pressmeddelanden och mäklade block. I modulen ingår även skräddarsydd information i tabellformat.

Smidig integration

Datablocks kan integreras mot samtliga typer av hemsidor på mycket kort tid. Samtliga moduler kan snabbt anpassas utifrån kundens önskemål utan att kunden själv behöver göra några tekniska ändringar på sin hemsida.

Datablocks

> 99,99%
uptime sedan lanseringen 2017
< 24 timmar
tid för uppstart av ny kund
100%
anpassningsbarhet till egen hemsida