Modular Finance lanserar nytt IRM i Monitor

Efter en längre tids produktutveckling, i nära samarbete med våra kunder, lanseras nu ett helt nytt IRM i Monitor. Investor Relationship Management hjälper noterade bolag att effektivisera sitt IR-arbete och följa upp de aktiviteter som utförs.

Monitor har sedan start erbjudit helt unik data och funktionalitet kopplat till ägardata. Systemet hjälper nordiska noterade bolag att löpande identifiera och följa ägare som annars är svåra att identifiera. Sedan lanseringen 2016 har systemet dock breddats ytterligare och innehåller idag komplett funktionalitet för Investor Targeting, dataunderlag till rapporter, en app för bevakning och numera ett komplett IRM.

Jag är oerhört stolt över det team som legat bakom denna utveckling och menar på att Monitor nu blir nordens i särklass mest heltäckande och potenta IR-produkt, säger Petter Hedborg, Vd på Modular Finance.

IRM står för Investor Relationship Management och kan liknas vid ett CRM för noterade bolag. I den förbättrade modulen erbjuds helt nya möjligheter att söka i en global databas med motparter och investerare samt planera och dokumentera sina IR-aktiviteter på att effektivt sätt.