Modular Finance lanserar ny hemsida 

Under de senaste åren har Modular Finance, parallellt med en stark tillväxt i befintliga produkter, lanserat en rad nya lösningar till finansmarknaden. På den nya hemsidan presenteras samtliga produkter mer tydligt samtidigt som vi på ett bättre sätt beskriver Modular Finance som arbetsgivare och arbetsplats.

Modular Finance är idag ett bolag som verkar via två tydligt avgränsade affärsområden, Bank & Finans samt Noterade bolag. På den nya hemsidan beskriver vi dels affärsområdena var för sig, men självklart finns också detaljerad information om varje produkt. Med hjälp av citat från ett par av våra kunder vill vi även ge en inblick hur vi uppfattas som leverantör.

Den nya hemsidan är förstås tänkt att fylla en funktion för både befintliga och potentiella kunder, men tanken är även att förbättra informationen om oss som arbetsgivare. Dels via mer information om Modular Finance och de roller vi söker men också genom lanseringen av en Tech-blogg som vi hoppas ska ge större insyn i vårt utvecklingsarbete. Avslutningsvis kommer vi bli mer aktiva gällande kommunikation kring större nyheter i verksamheten.