Modular Finance lanserar Holdings Free Float

Ett uppdaterat och kvalitativt mått på Free Float är en viktig beståndsdel i allt från indexberäkningar till analys av enskilda bolag. Utifrån Holdings unika och detaljerade nordiska ägardatabas lanserars nu HFF med målet att öka transparens och korrekthet i datan. En beskrivning av metodologi och definitioner följer nedan.

Free Float – definition och metod

Holdings beräkning av Free Float är baserad på publik aktieägarinformation tillsammans med proprietär analys av respektive bolags ägarlista. Vårt mål är att tillhandahålla den mest rättvisande och precisa estimeringen av antalet aktier som finns tillgängligt för handel på den öppna marknaden vid varje givet tillfälle.

Investerartyper

Aktieägare delas in i två grupper, strategiska ägare och icke-strategiska ägare. Aktier som är ägs av strategiska investerare bedöms som mindre sannolika att vara tillgängliga i marknaden och kommer därför att exkluderas från Free Float.

Klassificering av strategiska ägare
Tabellen nedan beskriver de ägartyper som anses vara strategiska.

Strategiska ägartyperBeskrivning
Kontrollerande aktieägareAktieägare som äger > 10 % av kapitalet eller rösterna.*
Offentlig sektorAktier som ägs av stater, kommuner eller landsting.
Noterade bolagAktier som ägs av noterade bolag, inklusive bolagets egna återköpta aktier.
Private Equity & Venture CapitalAktier som ägs av PE/VC-ägare.
Styrelse & LedningAktier som ägs av bolagets styrelse och ledning samt ägare med koppling till dessa personer.
Ägare inom närstående sfärKluster av ägare som sannolikt kan tänkas agera tillsammans och som har någon relation till bolaget, större aktieägare eller grundare.
Ägare under Lock-upAktier som omfattas av lock-up-klausuler.

* Detta gäller både bolagets totala kapital/röster samt det specifika aktieslaget

Klassificering av ickestrategiska ägare
Tabellen nedan listar exempel på ägare som inte klassificeras som strategiska.

Icke strategiska ägartyperBeskrivning
FonderAktier som ägs av fonder & ETF:er.
PensionsfonderAktier som ägs av privata eller offentliga pensionsfonder.
FörsäkringsbolagAktier som ägs av försäkringsbolag.
SmåsparareAktier som ägs av småsparare eller grupper av småsparare.

Specialfall

I fall där den ursprungliga klassificeringen av investerare anses missvisande eller felaktig så förbehåller sig Modular Finance rätten att inkludera eller exkludera ägare efter eget omdöme.

Formel

Holdings Free Float HHF= 100%-antal aktier som ägs av Strategiska ägare/Antal emitterade aktier

Uppdateringsfrekvens

HFF är ett dynamiskt mått där förändringar kan förväntas att verkställas direkt efter att ny information blir tillgänglig på marknaden.

Bakgrund

Modular Finance har en unik position att skapa en dynamisk och aktuell beräkning av Free Float på den nordiska marknaden tack vare Holdings-databasen som används i stor utsträckning bland professionella investerare. Grunden till en kvalitativ Free Float-siffra är den underliggande datan. I termer av granuläritet, metadata och uppdateringsfrekvens har Holdings en uttalad ambition att vara marknadsledande.