Modular Finance lanserar ägardata för onoterade bolag i Holdings

Modular Finance driver sedan 2015 ägardataplattformen Holdings som har en marknadsledande position i Norden med majoriteten av regionens stora banker, institutioner och kapitalmarknadsakörer på kundlistan. Idag lanseras en ny vertikal i form av ägardata för onoterade aktiebolag inom ramen för den existerande plattformen. Den nya tjänsten aktiveras som ett tillägg.

Initialt kommer vi att täcka ett par hundra av de mest intressanta onoterade bolagen i Sverige men över tid kommer vårt univers utvidgas, potentiellt även ut i Norden. I och med att datan erbjuds i vår existerande plattform Holdings så möjliggör vi översikt av portföljer som består av såväl noterade som onoterade innehav. Vidare blir det enkelt att analysera bakomliggande ägare till ett aktiebolag som är ägare i ett noterat bolag. Kombinationen av ägardata för noterade och onoterade bolag utgör ett helt unikt dataset som ska kunna bidra till att skapa både transparens och nya affärer.

Insamling och bearbetning av onoterad ägardata blir en integrerad process inom ramen för Modular Finance befintliga struktur och vi når därmed per omgående högsta möjliga nivå i termer av datakvalité och uppdateringsfrekvens.

Att lansera ägardata även för onoterade bolag känns som ett helt naturligt steg för oss och jag är mycket nöjd med användarupplevelsen i våra interna betatester som pågått under de senaste månaderna. Jag är övertygad om att en stor del av våra befintliga kunder kommer se ett värde i att addera detta tillägg. Vi kommer även att kunna attrahera helt nya kunder. säger Petter Hedborg, Vd & Grundare för Modular Finance.