Modular Finance investerar i BörsData Sverige AB

Modular Finance kan idag meddela att bolaget går in som delägare i BörsData Sverige AB jämte bolagets grundare George Bol och Henrik Bergström.

BörsData Sverige AB driver plattformen borsdata.se som riktar sig mot privata investerare i Norden. Plattformen innehåller ett brett utbud av investeringsverktyg med målet att skapa bättre beslutsunderlag för aktieinvesterare. Börsdata är en av Sveriges största fristående analysverktyg med över 8 000 betalande användare och över 15 000 användare totalt.

Modular Finances investering bygger på en ambition om att få vara med och bidra till bättre beslutsunderlag även för privata investerare. Bolagets egen verksamhet är helt renodlad mot B2B-kunder, detta för att kunna trygga en fokuserad och kvalitativ leverans till bland annat banker, fondbolag och noterade bolag. Genom ett aktivt ägarskap i BörsData Sverige AB kan vi nu ändå få utlopp för idéer och tankar som länge funnits inom Modular Finance.

"Jag har följt och inspirerats av George och Henriks arbete under många år. Maken till arbetsmoral och brinnande passion för bästa möjliga kundupplevelse är svår att finna. Detta driv har nu även tagit bolaget till en ansenlig storlek med över 8 000 betalande användare vilket få eller inga andra liknande initiativ lyckats med. Att vi nu får chansen att vara med och bidra till att Börsdata tar nästa kliv känns fantastiskt. Jag vill dock passa på att poängtera att detta fortsatt är George och Henriks bolag, vi är bara engagerade medpassagerare." säger Petter Hedborg, VD på Modular Finance.
"Det är väldigt spännande att få med ett av Sveriges ledande SaaS-bolag inom finansiell information som delägare och investerare i Börsdata. Jag är imponerad av Modular Finances entreprenörsanda med lönsam och organisk tillväxt, vilket är mycket ovanligt i dessa tider. Dessutom har de lyckats nå en ledande nischposition i en svår och komplex bransch på kort tid. Börsdata har under mer än 10 år vuxit med ambitionen att försöka hjälpa aktieinvesterare. Jag är övertygad om att vi kommer fortsätta vår ambition men nu i en ännu snabbare takt tillsammans med Modular Finance." säger George Bol, VD på BörsData Sverige AB.